ULUSLARARASI İLİŞKİLER
BÖLÜMÜMÜZ
ÇEKİRDEK PROGRAM'DA!

Öğrencilerimize evrensel değerleri aktarıyoruz

Çağımızın tüm yetkinliklerini kazandırıyoruz

Sorgulayıcı ve özgürce düşünen bireylerin ihtiyacı olan her türlü düşünme biçimini sunuyoruz

Etkinlikler