Akademisyen Proje Adı Fakülte Bölüm Fon Kuruluşu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE PIRSES-GA-2012-318876 Inter-Continental Exchange of Leadership in Conflict Transformation (ICELCT) İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler FP7 2012-11-05 2016-11-04
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE 565734-EPP-1-2015-1-TR-EPPJMO-MODULE Genişleyen Komşuluk Alanında AB ve Güvenlik – EUWIN / The EU and Security in the Wider Neighbourhood -EUWIN İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Diğer Uluslararası 2015-07-29 2018-07-29
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE BUILDPEACE – Building Peace through Integrated Formal and Non-Formal Learning Approaches / BUILDPEACE - Formel ve Formel Olmayan Bütünleşik Yaklaşımlarla Barış İnşa Etmek İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Diğer Uluslararası 2016-08-01 2019-08-01
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZ Kalkınmacı devlet metodolojisi ve Türkiye örneği üzerine metodolojik, teorik ve ampirik çıkarımlar İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler TÜBİTAK ARDEB 2021-09-15 2022-09-15
Akademisyen Proje Adı Fakülte Bölüm Fon Kuruluşu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi
SİNEM AKGÜL AÇIKMEŞE Jean Monnet Chair on Hybrid Threats in the EU İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Diğer Uluslararası 2020-10-10 2023-10-09
EMEL AKÇALI CA20134 - Traces as Research Agenda for Climate Change, Technology Studies, and Social Justice İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Diğer Uluslararası 2021-10-28 2025-10-27
HÜSEYİN EMRAH KARAOĞUZ Sporun Türkiye'nin dış ilişkilerinde ve küresel/bölgesel imajının şekillenmesinde oynadığı rolün ve dünyada ön plana çıkan spor diplomasisi stratejilerinin analizi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler TÜBİTAK ARDEB 2022-11-15 2024-11-15