Öğrencilerimiz, bu bölümde aldıkları eğitim sayesinde...

  • Uluslararası İlişkilerin temel kavramlarını, bölgesel ve küresel bağlamlarda anlamlandıracaklardır.
  • Uluslararası ilişkiler teorileri ve yaklaşımlarını eleştirel ve disiplinlerarası bakış açısıyla değerlendirebilecek ve kavrayacaklardır.
  • Uluslararası İlişkilerin temel aktörleri olan devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler, küresel sivil toplum aktörleri, kriminal gruplar ve bireyleri tanımlayacaklar; bu aktörlerin birbirleriyle olan etkileşimlerini ve uluslararası ilişkilere olan yansımalarını anlayacaklardır.
  • Uluslararası İlişkiler çalışmalarının gerektirdiği tarihsel ve kültürel dinamikleri teorik bağlamda açıklayabileceklerdir.
  • Disipline ait İngilizce ağırlıklı materyal ve literatürü dikkatli, eleştirel ve derinlemesine okuyup yabancı dilde kendilerini ifade edebileceklerdir.
  • Ödev ve projelerini akademik etik ve dürüstlük standartlarına uygun, anlaşılır, bilgilendirici bir dilde ve güçlü argümanlar sunarak hazırlayacaklardır.
  • Uluslararası İlişkilere dair tartışmaları, haberlere ve yorumlara etkin olarak katılabileceklerdir.
  • Ulusal ve uluslararası proje gruplarında ve ekiplerde aktif olarak çalışacabileceklerdir.