TÜBİTAK 1001 Spor Araştırmaları Özel Çağrısı Kapsamında KHAS’a Proje Desteği

11 Nisan 2022

Uluslararası İlişkiler Bölümümüzden Dr. Öğr. Üyesi H. Emrah Karaoğuz’un “Sporun Türkiye’nin Dış İlişkilerinde ve Küresel/Bölgesel İmajının Şekillenmesinde Oynadığı Rolün ve Dünyada Ön Plana Çıkan Spor Diplomasisi Stratejilerinin Analizi” başlıklı projesi TÜBİTAK 1001 Spor Araştırmaları Özel Çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. 

Proje, spor diplomasisi alanında ilk kez gerçekleştirilecek bibliyometrik analiz ile yazına katkıda bulunulacaktır. Gerçekleştirilecek analizler ile yazına üç hususta katkıda bulunulacaktır:

(1) Türkiye-Yunanistan 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası ortak adaylık sürecinin ilk kez incelenmesiyle ampirik katkı,

(2) Türkiye-Ermenistan ve Türkiye-Yunanistan ilişkileri özelinde “futbol diplomasisi”nin derinlemesine araştırılmasıyla Türkiye’de sporun dış ilişkilerde araçsallaştırılması hususunda katkı,

(3) Spor ile ilgili olan ve dış basına yansıyan haberlerde Türkiye’nin konumlandırılmasının nitel içerik analizi yöntemiyle analiz edilmesiyle akademik katkı.

Emrah Hocamızı tebrik eder, araştırmasında başarılar dileriz.

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.