Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe’nin Editörlüğünde Yeni Bir Kitap

20 Eylül 2023

Uluslararası İlişkiler bölüm başkanımız Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe‘nin Hamline University’den Prof. Dr. Binnur Özkeçeci-Taner ile birlikte editörlüğünü üstlendiği One Hundred Years of Turkish Foreign Policy (1923-2023) Historical and Theoretical Reflections başlıklı kitap, Palgrave Macmillan etiketiyle çıktı.

Tamamı kadınlardan oluşan bir akademisyen grubunu bir araya getiren kitap, Cumhuriyet’in kurulduğu 1923 yılından bu yana Türkiye’nin dış politikasındaki süreklilikleri ve değişimleri tarihsel olarak temellendirilmiş ve teorik açıdan zengin bir şekilde inceliyor.

Farklı Uluslararası İlişkiler teorilerini kullanarak, iç politika ve dış politika yapımı arasındaki etkileşimi açıklığa kavuşturan kitap, Türkiye’nin dış politikasının çeşitli bölgeler ve küresel aktörler karşısındaki evriminin haritasını çıkarıyor ve Türkiye’nin bu aktörlerle ilişkilerindeki önemli gelişmeleri inceliyor. Bazı bölümler Türkiye’nin dış ilişkilerindeki süreklilikleri vurgularken, diğerleri belirli alanlardaki önemli değişiklikleri ve süreksizlikleri ele alıyor.

Türkiye’nin devlet çıkarlarının her zaman yönetici elitin çıkarlarıyla örtüşmeyebileceğini kabul eden kitap, Türkiye’nin yüzüncü doğum gününün Türkiye’nin geleceği için kurucu bir anı temsil ettiğini gösteriyor ve tamamen ideolojik temelli bir büyük strateji yerine ilerici ideallere odaklanılması gereken pragmatik bir strateji çağrısında bulunuyor.

Kitap hakkında detaylı bilgi için: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-35859-3#about-this-book