Prof. Dr. Hasan Tekgüç’ün Editörlüğünde Yeni Bir Kitap

21 Şubat 2024

Ekonomi bölümümüzden Prof. Dr. Hasan Tekgüç‘ün, Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Alper H. Yağcı ile birlikte editörlüğünü üstlendiği Piyasa, Sandık ve Başkan Arasında: Türkiye’de Ekonomik Dönüşüm ve Tıkanma Başlıklı kitap, İletişim Yayınları’ndan çıktı.

Uluslararası İlişkiler bölümümüzden Doç. Dr. Emrah Karaoğuz ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Melike Bozkurt da kitaba savunma sanayisi üzerine bir bölümle katkıda bulundu.

Kitapla ilgili detaylı bilgi için: https://iletisim.com.tr/kitap/piyasa-sandik-ve-baskan-arasinda/10498

Arka kapak yazısından:

“AKP iktidarı, kendinden önceki hükümet döneminde tasarlanan IMF destekli ekonomik programı miras edinerek uyguladı ancak erken döneminden itibaren bu mirası kendine uyarlama çabaları ve akabinde önemli kırılmalar gösterdi. 2009 küresel krizinden sonra ise gevşeyen para politikası ve kredi genişlemesine dayalı bir model, uluslararası kuruluşların çıpaları olmadan takip edildi ve AKP’nin en uzun ekonomik büyüme dönemi (2010-2017) aslında bu model altında gerçekleşti.”

Piyasa, Sandık ve Başkan Arasında, Türkiye ekonomisinin Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı dönemindeki dönüşüm-tıkanma diyalektiğini inceliyor. Hem, rejimin genel ekonomi-politik niteliğini analiz eden, hem de söz konusu sürecin özgül cephelerine eğilen bir inceleme bu…

Ekonominin farklı cepheleri ve sorunsalları; ihale rejimi ve kayırmacılık; savunma sanayiinin gelişimi ve kendince bir “başarı hikâyesi” oluşturan işlevi; refah devletinin performansı, sosyal yardımlar ve yoksulluk; eğitimin dönüşümü ve “kalite” sorunu; kadınların eğitim ve istihdamındaki gelişmelerle cinsiyet eşitliğindeki gerileme arasındaki ikilem ve tabii otoriter keyfîliğin etkileri.

Türkiye ekonomisinin AKP iktidarı dönemindeki yapısal analizine, büyük genellemelerin ve ezberlerin ötesine geçen, eleştirel, dikkatli bir bakış.

Hasan Tekgüç ve Alper H. Yağcı’nın hazırladığı derlemede ayrıca Serkant Adıgüzel, Pelin Akyol, Güneş A. Aşık, Melike Bozkurt, Gözde Çörekçioğlu İshakoğlu, Mustafa Kaba, H. Emrah Karaoğuz, Murat Koyuncu’nun yazıları yer alıyor.