• Çelik, Nihat, “The Evolution of Civil Military Relations and Democratization in the Balkans”, Belgrade Security Forum, Belgrad-Sırbistan, 14-16 Eylül 2011.
 • İşeri, Emre (2011).“Turkish-American security relations in the post-Bush era” , 6th ECPR General Conference , University of Iceland , 25.08.2011-28.08.2011.
 • İşeri, Emre (2011). “ Addressing Turkey’s Critical Energy Infrastructure Security in the New Energy Order” , USAK Critical Energy Infrastructure Security Conference , Ankara Swiss Hotel , 20.06.2011.
 • İşeri, Emre (2011).”Kafkasya Güvenlik Açmazında Türkiye-Ermenistan İlişkileri” , 21.yüyyılda Türkiye Sempozyumu , Yıldız Teknik Üniversitesi , 12.05.2011.
 • İşeri, Emre (2011). ” Enerji Güvenliğinin Siyasi Ekonomisi” ,  Meslek Memuru Eğitim , TC Dışişleri Bakanlığı , 23.02.2011.
 • Toktaş, Şule, “Türk Dış Politikası.” ‘Korea-Turkey Cooperation Dialogue,’ başlıklı atölye çalışmasında sunulan tebliğ, Kore Cumhuriyeti Dış İşleri ve Ticaret Bakanlığı, Seul – Güney Kore, 12 Aralık, 2011.
 • Toktaş, Şule, “Women’s Shelters in Turkey through the Perspectives of Shelter Administrators and Workers.” Sosyal Araştırmalar Vakfı (The Foundation for Social Research), Istanbul, 24 Kasım, 2011, (Çağla Diner ile).
 • Toktaş, Şule, “Domestic Violence in Turkey and Mechanisms to Protect Women.”   Centre for Peace and Reconciliation Studies (CPRS)  at Coventry University tarafından düzenlenen isimli ‘Human Security: New Challenges, New Perspectives,’ uluslararası konferansta sunulan tebliğ, Istanbul, October 27-28, 2011, ( Çağla Diner ile).
 • Çelikpala, Mitat (2010). Kadir Has Üniversitesi tarafından Prof. Dr Esat Çam Anısına düzenlenen “7. Uluslararası İlişkiler Konferansı: Kafkasya’daki Güncel Siyasi Gelişmeler” konferansında yapılan “Kafkasya’daki Güncel Gelişmeler ve Türkiye’nin Pozisyonu” başlıklı sunum, 5 Nisan 2010, İstanbul, Türkiye.
 • Çelikpala, Mitat (2010). The Caucasus Institute tarafından düzenlenen “The Caucasus 2009” başlıklı uluslararası konferansta yapılan “Turkish Policy with regard to the Caucasus in 2009” başlıklı sunum, 21-22 Mayıs 2010, Erivan, Ermenistan.
 • Çelikpala, Mitat (2010). Kyiv Security Forum tarafından düzenlenen “Whose Security Concerns?” başlıklı yuvarlak masa toplantısında “Wider Black Sea Region: A No Man’s Land Or A Cornerstone Of European Security?” başlıklı panelde yapılan sunum, 11 Haziran 2010, Kiev, Ukrayna.
 • Çelikpala, Mitat (2010). Südosteuropa-Gesselschaft ve Bundesakademie für Sicherheitspolitik tarafından düzenlenen “Turkey as a New Regional Power? Perspectives of Turkey’s Foreign and Security Policy” başlıklı konferansta yapılan “The application of Turkey’s “zero-problems-with-neighbours-policy” in the Black-Sea Region and its surrounding area (Russia, Southern Caucasus, Central Asia)” başlıklı sunum, 29-30 Haziran 2010, Berlin, Almanya.
 • Güvenç, Serhat (2010). “Turkish Reception of Idea of European Integration in Historical Perspective,” World Congress for Middle Eastern Studies (WOCMES 2010), Barcelona, Spain, 22 July 2010.
 • Güvenç, Serhat (2010). “Think-tanks in Turkish Foreign Policy: New Faces and New Voices?” Turkey’s Foreign Policy in a Changing World:Old Alignments and New Neighbourhoods, South East European Studies (SEESOX), St Antony’s College, University of Oxford in collaboration with Sabancı University 30 April-2 May 2010, Oxford, UK.
 • İşeri, Emre (2010).“ Energy Geopolitics of Iran’s Nuclear Impasse : Implications on Turkey’s Energy Security” , Changing Middle East Changing Turkey , Yildiz Technical University , October 22 , 2010.
 • İşeri, Emre (2010).“Turkish-American relations in the post-bush era: from strategic to model partnership ?”, Debating Security for Turkey : Changes and Challenges , Bahçeşehir University , October 23 , 2010.
 • İşeri, Emre (2010). “Türkiye’nin Yeni Dış Politka Etkinliğinin Enerji Boyutu,( Energy Dimension of Turkey’s new foreign policy activism”, Türk Dış Politikası Güncel Sorunları üzerine Değerlendirme Toplantısı II ( Meeting on Turkey’s contemporary foreign policy problems ) , Sakarya Üniversitesi , 05.02.2010.
 • İşeri, Emre (2010). “Role of Energy in the International Security Affairs”, YATA-TURK ISTANBUL YOUTH FORUM : BRIDGE FOR PEACE , Istanbul Technical University , Maslak Campus, 04.02.2010.
 • Toktaş, Şule (2010). “An Oral History of the Rise of Feminism in the 1980’s in Turkey.” 44. Middle Eastern Studies Association (MESA) Yıllık Toplantısı’nda sunulan tebliğ, San Diego – U.S.A., 18-21 Kasım, (Çağla Diner ile).
 • Toktaş, Şule (2010). “Turkey’s Non-Muslim Minorities and the EU Reform Process.” 5. Pan-European Conference on EU Politics’de sunulan tebliğ, European Consortium for Political Research (ECPR), Porto – Portekiz, 24-26 Haziran 2010.
 • Toktaş, Şule (2010). “Orta Doğu’da Vatandaşlık ve Devlet Oluşumu: İsrail ve Türkiye Örneklerinin Karşılaştırılması.” 68. Midwest Political Science Association (MPSA) Yıllık Toplantısı’nda sunulan tebliğ, Chicago – A.B.D., 19-26 Nisan 2010.
 • Toktaş, Şule (2010). “Devlet, Hükümet Dışı Kuruluşlar ve Feminist Eylemciler: Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Türkiye Örneği.” 11. Mediterranean Social and Political Research Meeting’de sunulan tebliğ, Mediterranean Programme, RSCAS, EUI, Montecatini Terme – İtalya, 24-27 Mart 2010, (Çağla Diner ile).
 • Toktaş, Şule (2010).“Identity Politics in Turkey: The Justice and Development Party and the Alevi Rapprochement. ” 3. World Congress of Middle Eastern Studies’de sunulan tebliğ, European Institute of the Mediterranean (IEMed), Barselona – İspanya, 19 – 24 Temmuz 2010.(Ali Bayram Soner ile)
 • Diner, Çağla; Toktaş, Şule, Araştırma Projesi, “2000’ler Türkiye’sinde Kadın Hareketinin Anatomisi: Siyasi Feminizmden Proje Feminizmine,” niteliksel araştırma, Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) dahilinde, 2009-2010.
 • Diner, Çağla , Araştırma Projesi, “Europeanization, multiple modernities and collective identities – nation, religion and ethnicity in an enlarging Europe” (EUROMM), Wolfgang Knöbl, Matthias Koenig & Willfried Spohn ile, funded by VolkswagenStiftung.
 • Çelikpala, Mitat (2009). The Federation of European Circassians ve Department of International Exchange Ministry of Culture, Sports and Media Hamburg tarafından düzenlenen “Crisis in the Caucasus” konferansında sunulan “The Situation in Abkhazia and South Ossetia against the Background of the Crisis in the Caucasus” başlıklı bildiri, 8 Şubat 2009, Hamburg, Almanya.
 • Çelikpala, Mitat (2009). Tbilisi School of Political Studies tarafından düzenlenen “From Conflict to Confidence Building”, başlıklı konferansta sunulan “New Outlines of the Regional Security” başlıklı bildiri, 12-14 Şubat 2009, Batum, Gürcistan.
 • Çelikpala, Mitat (2009). RUSI tarafından düzenlenen “Combatting International Terorism: Turkey’s Added Value” Konferansında sunulan “Protecting the Public, Key National Services and Critical Infrastructure”, başlıklı bildiri, 5 Mart 2009, Londra, İngiltere.
 • Çelikpala, Mitat (2009). The International Centre for Defence Studies tarafından düzenlenen Lennart Meri Conference 2009’da sunulan “After Georgia (2): The New Security PAradigm in the South Caucasus”, başlıklı bidiri, 29-31 Mart 2009, Tallinn, Estonya.
 • Çelikpala, Mitat (2009). TEPAV-KAFSAM-ORSAM tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Kafkasya Politikasında Değişim ve Seçenekler” başlıklı Yuvarlak Masa toplantısında yapılan sunuş, 14 Nisan 2009, Ankara, Türkiye.
 • Çelikpala, Mitat (2009). Südosteuropa-Gesellschaft tarafından düzenlenen “The Black Sea Region: New Challanges and Opportunities for Regional Cooperation” Konferansında sunulan “The State of Affairs: View from Turkey”, başlıklı bildiri, 14-15 Mayıs 2009, Berlin, Almanya.
 • Çelikpala, Mitat (2009). UİK ve KTÜ tarafından düzenlenen Üçüncü Uluslar arası İlişkiler Çalışmaları ve Eğitimi Kongresinde raportörlük, 28-30 Mayıs 2009, Trabzon, Türkiye.
 • Çelikpala, Mitat (2009). Abhazya’nın Dostları tarafından düzenlenen “Abhazya’nın Bağımsızlığı, Kafkasya İçin Gelecek Senaryoları” Konferansında sunulan “Türkiye’deki Kuzey Kafkasya ve Abhazya Diyasporası” başlıklı bildiri, 30-31 Mayıs 2009, İstanbul, Türkiye.
 • Çelikpala, Mitat (2009). Uluslararası İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Uluslar arası Güvenliği Anlamak” temalı Ürgüp Güvenlik Akademisi’nde sunulan “Avrasya’da Güvenlik” başlıklı bidiri, 12-15 Haziran 2009, Ürgüp, Türkiye.
 • Çelikpala, Mitat (2009). ICBSS tarafından düzenlenen “The Black Sea Region: The State of Play and the Way Forward” temalı 2nd International Black Sea Symposium’da sunulan “The Role of Stakeholders: Turkey” başlıklı bildiri, 30 Haziran-5 Temmuz 2009, Kalimnos, Yunanistan.
 • Çelikpala, Mitat (2009). AP The Greens ve The Federation of European Circassians tarafından düzenlenen “Circassian Day: Diaspora and Homeland” temalı toplantıda sunulan “Circassian Diaspora in Turkey” başlıklı bildiri, 5 Ekim 2009, Brüksel, Belçika.
 • Çelikpala, Mitat (2009). SETA tarafından düzenlenen “Türkiye-Rusya İlişkileri Çalıştayı”nda sunulan “Kafkasya ve Balkanlarda Bölgesel Güvenlik: Rusya ve Türkiye’den Perspektifler” başlıklı panelde sunulan bildiri, 12-14 Ekim 2009, İstanbul, Türkiye.
 • Çelikpala, Mitat (2009). NATO Science for Peace and Security Programme tarafından düzenlenen “Non-Traditional Security Threats and Reginal Cooperation in Southern Caucasus” temalı konferansta sunulan “The Russian Policies in South Caucasus” başlıklı bildiri, 22-24 Ekim 2009, İstanbul, Türkiye.
 • Çelikpala, Mitat (2009). Hatay Barosunca düzenlenen “AB ve Türkiye” konulu panelde yapılan “AB’nin Komşuluk Politikası ve Türkiye’nin Rolü” başlıklı sunum, 30 Ekim 2009, Antakya, Türkiye.
 • Çelikpala, Mitat (2009). The Centre for Southeast European Studies ve George C. Marshall Center Alumni Association of Bulgaria tarafından düzenlenen “Towards a New Transatlantic Strategy for the Wider Black Sea Region” konulu uluslararası konferansta yapılan “Security Governance in the Wider Black Sea Region: Actors and Visions” başlıklı sunum, 30 Kasım-1 Aralık 2009, Sofya, Bulgristan.
 • Güvenç, Serhat (2009). “New Faces of Turkish Foreign Policy: Think-Tanks,” Wednesday Talk, Marmara University Research Center for International Relations, 2 December 2009, Istanbul.
 • Güvenç, Serhat (2009)“Parliamentary Oversight of the Defence Budget: View from Turkey,” Changing Relations between the Civilian Authorities and the Military, Organized by Istanbul Policy Center at Sabancı University and Centre for European Security Studies (The Netherlands), 26-27 October 2009, Istanbul.
 • Güvenç, Serhat (2009)“European Integration in Historial Perspective: Turkish Reception and Perception of an Idea,” International Workshop on Re-Conceptualizing Turkey-EU Relations, Organized by Marmara University, EU Institute and Universitat Bremen, 9-10 October 2009, Istanbul
 • Güvenç, Serhat (2009)“Seeking Influence in Foreing Policy-Making: Turkey’s Experiment with Think-Tanks,” the XXI IPSA World Congress of Political Science, Panel SS01.423– Turkish Politics and Foreign Policy: Issues, Debates, Prospects and Constraints (Part Two), Santiago, Chile, (16 July 2009).
 • İşeri, Emre (2009). “American (petro)dollar hegemony in the post-American word”, International Conference on THE NEW ASIAN POLITICAL ECONOMY: THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND BEYOND Department of Political Science and Graduate Institute of Political Economy of National Cheng Kung University , December 10-11, 2009.
 • İşeri, Emre (2009). “The Georgia Crisis : The Turkish Perspective , SETA Turkish-Georgian Relations Workshop , İstanbul , July 23 , 2009.
 • İşeri, Emre (2009). “American (petro)dollar hegemony in the post-American word“, The Eight METU Conference on International Relations, Ankara , June 16-19, 2009.
 • Toktaş, Şule (2009). “Ulusal Güvenlik ve Dış Politikanın Sivil Uzmanları: Türkiye’deki Araştırma Merkezleri ve Düşünce Kuruluşları Üzerine Bir Çalışma,” ve “Ulusal Politika, Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Eksenlerinde Kadın Sığınma Evleri.” 21. Dünya Siyaset Bilimi Kongresi’nde sunulan iki tebliğ, Santiago – Şili, 12-16 Temmuz 2009, (Bülent Aras ve Çağla Diner ile).
 • Toktaş, Şule (2009). “Sivil Toplum ve Uluslararası İlişkiler.” ‘Uluslararası Çalışmalar ve Eğitimi Kongresi – III,’ başlıklı kongrede sunulan tebliğ, Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği, Trabzon, 28-31 Mayıs 2009, (Bülent Aras ile).
 • Toktaş, Şule (2009). “1950’ler İstanbul’unda Gayrimüslim Azınlıklar ve Nüfus Hareketleri: Yahudilerin İsrail’e Göçü.” ‘1. İstanbul Sempozyumu: Eski İstanbullular ve Yeni İstanbullular,’ başlıklı konferansta sunulan tebliğ, Osmanlı Bankası Müzesi, İstanbul, 10-12 Nisan 2009.
 • Toktaş, Şule; Diner, Çağla, Araştırma Projesi, “Ulusal Politika, Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Eksenlerinde Kadın Sığınma Evleri: Türkiye Deneyimi,” niteliksel araştırma, Kadir Has Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) dahilinde, 2008-2010.
  • Aka, Burç (2008). “Karadeniz Bölgesi için Güvenlik Modeli Arayışı ve Türkiye”, Siyasi İlimler Türk Derneği, Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 1 Kasım 2008.
  • Çelik, Nihat (2008). Sakarya Üniversitesi tarafından düzenlenen “Blue Black Sea, New Dimensions of Security, Energy, Environment, Economy, Strategy and Education” isimli uluslararası kongrede sunulan “The Balkans and the Black Sea Under Ottoman Rule” başlıklı tebliğ,14-17 Ekim 2008, Sakarya.
  • Çelikpala, Mitat (2008). SAREM tarafından düzenlenen “Karadeniz’in Stratejik Önemi ve Türkiye’nin Güvenliğine Etkisi” başlıklı çalıştayda sunulan “Jeopolitik ve Jeostratejik Açıdan Karadeniz ve Kafkasya” başlıklı sunum, 20 Mart 2008, Ankara, Türkiye.
  • Çelikpala, Mitat (2008). Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV-IPRI) ve Center for European policy Studies (CEPS) tarafından düzenlenen “Caucasian Future 2008: Transformation and Integration for Caucasian Stability and Development”, başlıklı uluslararası konferansta sunulan ‘Political Transition for Regional Stability in the Sothern Caucasus’ başlıklı bildiri, 21 Nisan 2008, Brüksel, Belçika.
  • Çelikpala, Mitat (2008). Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yeni Aktörler, Yeni Dengeler ve Yeni Güvenlik Olgusu Oturumları-5: Kafkaslarda Güvenlik” konulu panelde sunulan “Kuzey Kafkasya’daki Güvenlik Sorunları ve Güncel Sorunlar” başlıklı sunum, 6 Mayıs 2008, Ankara, Türkiye.
  • Çelikpala, Mitat (2008). Birleşik Kafkasya Derneği tarafından düzenlenen “Dünü ve Bilinmeyen Yarını ile Kafkasya” Konferansında sunulan “Uluslararası Güvenlik Örgütlenmelerinin Kafkasya’ya Bakışı” başlıklı bildiri, 11 Mayıs 2008, İstanbul, Türkiye.
  • Çelikpala, Mitat (2008). İTÜ Evi tarafından düzenlenen “Yeni Dünya Düzeni Bağlamında Türkiye ve Kafkasya İlişkileri” başlıklı panelde yapılan sunum, 31 Mayıs 2008, Ankara, Türkiye.
  • Çelikpala, Mitat (2008). George C. Marshall European Center for Security Studies ve Alman Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Black Sea Security Policy” konulu konferansta sunulan “Security Policy Architecture of the Black Sea”